Ihminen on kaikkialla maailman mantereilla tehnyt kuvia kalliopintoihin jo kymmeniätuhansia vuosia sitten- Kuvia on tehty luoliin, siisrtolohkaresiin, laakeisiin, ja pystysuoriin kallioseinämiin ha mitä erilaisimpiin ympäristöohin. Kalliotaide on esihistiriallisena aikana ollut tapa ottaa ympäristö haltuun, kertoa tarinoita ja merkitä pyhiä paikkoja. Kalliotaide jaotellään kalliopiirroksiin ja kalliomaalauksiim, Piirrokset ovat erilaisia tekniikoita käyttäen uurrettu tai hakattu kalliioon, maalaukset ovat kalliopintoihin joko yhdellä tai eseammalla värillä maalattuja. Suomessa tunnetaan vain kaliomaalauksia.

Ensimmäinen kalliomaalauksen Museoviraston edeltäjällle, Muinaistieteelliselle toimikunnalle, ilmoitti Jean Sibelius vuonna 1911. Sitten kuluikin yli 50 vuotta ennen kuin ilmoitetiin seuraavasta löydöstä vuonna 1963.

Värikkallion maalausket löytyivät 1977. Värikkalio sijaitsee Hossan retkeily alueella Suomussalmella. Hyvä lähtöpaikka Somejärvellä olevalle kalliomaalauspaikalle on Hossan luontokeskus.

Värikallio eroaa muista Suomen kalliomaalauksista. Ensinnäkin, sielöä ei ole lainkaan venekuvia. Toiseksi, tikkumaiset hirvet ja kolmipäiset ihmiset, joille on hahmotettu myös silmät ja nenä, ovat harvinaisia muualla.

Suomen kalliomaalaukset. Bongarin käsikirja. Jukka Parkkinen ja Tuija Wetterstrand.

Suomen kalliomaalaukset
  • puutpuut
  • pensaatpensaat
  • vierinkivetvierinkivet
  • kalliokielekkeetkalliokielekkeet
  • kallion pinnan korkeusvaihtelutkallion pinnan korkeusvaihtelut
  • kävelyreititkävelyreitit
  • Kalliopiirroskeskittymäkalliopiirroskeskittymä