Tämä kokonaisuus sijaitsee Zalavrugan lounasosassa varsin viettavän kallion kielekkeellä 7 metriä vedenpinnasta. Ympäristön kallion pinta on vaaleanharmaata ja kulunutta, mutta siitä erottuu jokseenkin sileämpi ja sävyltään ruskeampi kohta, joka on valittu kalliopiirrosten pohjaksi. Keskittymän nykyinen koko on 1×0,5 metriä, mutta nähtävästi se on ollut isompi. Osa piirroksista on menetetty, osa on säilynyt vain osin.

Kohtaus

Yhteensä on dokumentoitu 16 piirrosta, joukossa on maitovalaspyyntiä esittävä kuvayhdistelmä sekä karhun tai ihmisen jälkiä.

 
Valokuvat koko alueelta(koottuna kaikki keskittymän aiheet)