Kalliopiirrokset oli löydetty kaivauksien aikana 15–18 sm maaperäkerroksen alta, jossa myöhäisen kalkoliittisen kauden kylän kultturikierroos on melko heikosti väriltään erottuva. Monet pirroksista ovat hyvin säilyneet, mutta erillisillä alueilla on puoliksituhoutuneita osia. Kalliopiirroskenttä on noin 14 kuutiometriä leveä. Kalliopiirosten määrä saavutti 91.

Kohtaus

Pääosa kuvioista ovat yhdistetty kokoonpanoihin, mutta on myös yksittäisiä kuvioita. Eniten on laivoja matkustajien kanssa. On myös jälkien ketjuja, hiihtorata, metäseläimiä (peurat), lintuja, ympyröitä ja viivoja. Eniten kiinnostusta herättää ihmiskulkue. Vastaavaa on jo ollut Uuden Zalavrugan ryhmissä I, VIII-IX, XI.

 
Valokuvat koko alueelta(koottuna kaikki keskittymän aiheet)