Se on eritetty ehdollisesti, koska se kuuluu toiseen XIII kalliopiirrosten naapuriryhmään yksittäisten kuvioiden ja kohtauksien ketjujen kannalta. Se sijaitsee noin 9×2,5 m alueella, on venyytetty luoteeseen-kaakkoon päin hieman kallistettu etelään ja länteen. Ennen kaivauksia vuosina 1963–68 se oli peitetty hienojyväisellä alluviaalihietalla ja umpeenkasvaneella tiheällä sekametsällä; alaosa oli paljaana ja oli toiminut Zalavruga juoluan rantana.

Kohtaus

Tällä hetkellä tiedetään 109 piirosta, joista ainakin 30 on löydetty äskettäin. Kaakko-osan kalliopiirrokset venyävät maksimissaan 4 metrille (71 kuviota). Tässä sijaitsee tavattoman ekspressiivinen karhumetsästyksen kohtaus. Luoteis-osan kuviot (noin 30) venyävät 4,6 metrille, aika kapeana kaarimaisena viivana. Niiden joukosta löytyy pari ennen tuntemattontta metsäeläinten (peura) ja ihmisen edestäpäin kuviota.

 
Valokuvat koko alueelta(koottuna kaikki keskittymän aiheet)