Kalliopiirustukset havaitsi V. I. Ravdonikkaan ekpeditio 5 syyskuuta vuonna 1936 1–5 km Vigostrov kylästä, oikella rannikolla ja Bolsoi Malinin saaren lounas puolella, 300 m ylemmäs sen laskukohdasta Vygjoen uomaan. Kuviot ovat enemmän kuin 200 kuutiometrin alueella. Läytäjät rekisteröivät täällä 216 eri kuviota kolmella eri alueella, jokainen omalla kallion erityskohdalla tai sen kohokkeella (pohjoiskallio, keskikallio, koillisrinne). Tällä hetkellä on rekisteröity ainakin 470 hahmoa. Vanha Zalavruga on yksi niistä kalliopiirustusryhmistä, jotka ovat huonoiten säilyneet. Täällä näkyy luonnon tuhoisuuden ja antropogeenisuuden jäkliä: jääkauden jäljet, monet halkeamat veden ja jään vaikutuksesta, jäkälät ja nuotioiden jäljet.

Kohtaus

Vallitsevin juoni on eläinten (peurat, karhut) ja ihmisten jäljet — 217. Sitten on laivojen (enemmän kuin 70) ja ihmisten (melkein 60) kuvioita. Eläinten (peurat, karhut, naitovalaat ja hyljet) kuvioita on suhteelisen vähän — noin 40. On myös jousien, lentävien nuolien suksien ja suksikeppien kuvioita, myös ainutlaatuisia juoneja sellaisia kuin kiemura, auringonmerkki, käärme, veneiden ankkureita, «asuntoja».

 
Valokuvat koko alueelta(koottuna kaikki keskittymän aiheet)